Energinis efektyvumas – pagrindinis langų pasirinkimo kriterijus

Energinis efektyvumas tai langų ir durų reitingavimas remiantis šilumos perdavimo koeficientu (Uw), kurio skaičiavimo metodas yra nustatytas ISO standarte 10077-2. Nepriklausomai nuo orientacijos, klimato, lango konfigūracijos ir t.t., langų Uw reikšmė yra ta pati visame pasaulyje. Energinis efektyvumas reitinguojamas skalėje nuo prasčiausių savybių langų, kurių Uw yra 1,5 W/m2K ir didesnis (priskiriama G klasei), iki energiškai efektyviausių langų, kurių Uw yra iki 0,7 W/m2K (priskiriami A++ klasei).

Tačiau nereikėtų langų ir durų energetinio efektyvumo maišyti su pastatų energinio naudingumo klasėmis. Nebūtinai A++ energinio naudingumo pastatui turi būti naudojami A++ energinio efektyvumo langai. Remiantis pastato energetinio efektyvumo klase, parenkami atitinkamo energetinio efektyvumo langai ir durys. Parinkti tinkamus langus ir duris galite, pasinaudoję apačioje pateikta lentele.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U (W/(m2×K)), pagal pastatų energinio naudingumo klases. Lentelė parengta vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ nuostatas įsigaliojusias 2019 m. vasario 1 dieną.

Atitvarų apibūdinimas Atitvarą žymintis poraidis Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji pastatai  
Viešosios paskirties pastatai 1) Pramonės pastatai2)  
 
Pastato energinio naudingumo klasė: A++  
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 0,8 0,9*k1  5) 1*k1   5)  
Durys, vartai d 1,2 1,4*k1  5) 1,7*k1  5)  
Pastato energinio naudingumo klasė: A+  
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 0,9 1,0*k1  5) 1,1*k1  5)  
Durys, vartai d 1,3 1,6*k1  5) 1,8*k1  5)  
Pastato energinio naudingumo klasė: A  
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1 1,2*k1  5) 1,4*k1  5)  
Durys, vartai d 1,4 1,8*k1  5) 1,9*k1  5)  
Pastato energinio naudingumo klasė: B  
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1,4  3) 1,4*k1  4),5) 1,7*k1  5)  
Durys, vartai d 1,5 1,9*k1  5) 1,9*k1   5)  
Pastato energinio naudingumo klasė: C  
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1,6  3) 1,6*k1  4),5) 1,9*k1  5)  
Durys, vartai d 1,6 1,9*k1  5) 1,9*k1  5)  

1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai.

2) pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai.

3) jei B ar C energinio naudingumo klasės gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento Uwda vertė turi būti 1,3 W/(m²×K).

4) jei B ar C energinio naudingumo klasės viešosios paskirties pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento Uwda vertė turi būti 1,3 W/(m²×K). Šis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastatų pirmo aukšto langams.

5) k1 = 20/(qiH – 0,6) – temperatūros pataisa negyvenamiesiems pastatams, kur qiH– pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2 priedo 2.4 lentelės.

Taigi remiantis lentelės duomenimis, matyti, kad aukščiausio naudingumo gyvenamiesiems pastatams (A++ klasė), puikiai tinkami ne tik aukščiausio energinio efektyvumo langų modeliai FutureART ir FutureART+, bet ir kiti ne mažiau populiarūs TIKS LANGAI modeliai:

  • StandART+ su trijų stiklų paketu ir ALU rėmeliu
  • ClasicART su trijų stiklų paketu ir PVC rėmeliu
  • TopART su trijų stiklų paketu ir PVC rėmeliu

Lentelės pagalba galite itin greitai pasitikrinti, kokios energinio efektyvumo klasės langų jums reikia. Tačiau jei vis tik kyla klausimų ar norite užsisakyti gaminius, maloniai kviečiame kreiptis į TIKS LANGAI specialistus.

Sužinokite, kiek jums kainuos langai – užpildykite langų ir durų skaičiuoklė

Užsisakykite plastikinius langus arba skambinkite nemokamu telefonu 8 800 22225