UAB „Aveplast“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Aveplast“ eksporto potencialo didinimas”

UAB „Aveplast“ nuo 1994 m. užsiima plastikinių, aliumininių langų bei durų gamyba, sudėtingų aliuminio ir stiklo konstrukcijų gamyba. Bendrovė valdo plastikinių langų ir durų prekybos tinką „TIKS langai”, kuris yra didžiausias Lietuvoje plastikinių langų ir durų tiekimo tinklas. Kadangi Lietuvos rinka yra palyginti maža, pagrindinis būdas įmonei didinti pardavimus ir pajamas yra plėsti eksporto apimtis.

2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos respublikos ūkio ministerija, Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB „Aveplast“ pasirašė trišalę projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Vykdomas projektas „UAB „Aveplast“ eksporto potencialo didinimas“ Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-02-115) bus dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“. Bendras projekto biudžetas siekia 259 001 Lt. Europos sąjunga projekto įgyvendinimui skyrė 103 600 Lt. (iki 40 proc.), dar 155 401 Lt. įsipareigojo investuoti pati įmonė.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama dalyvauti 3-jose tarptautinėse statybos parodose Norvegijoje, Švedijoje ir Latvijoje bei sertifikuoti įmonės gaminamus PVC langus Norvegijos ir Švedijos rinkose. Dalyvavimas parodose leis įmonei išplėsti žinias apie minėtas rinkas, pristatyti savo produkciją, užmegzti ryšius su potencialiais užsienio partneriais, o sertifikavimas leis sustiprinti pasitikėjimą lietuviškais gaminiais.

logo

Projekto veiklų pabaiga planuojama 2013 m. kovo mėnuo.