Siekdami informuoti savo klientus internetinėje svetainėje tikslangai.lt skelbia „TIKS langai“ gaminių naudojimo, priežiūros ir garantinio aptarnavimo taisykles.