UAB „Aveplast” sėkmingai įgyvendino ES remiamą projektą

UAB „Aveplast“ privataus kapitalo bendrovė, stabiliai dirbanti ir dinamiškai auganti kompanija, pelniusi klientų ir partnerių pasitikėjimą bei iškovojusi tvirtas pozicijas specializuotų langų ir durų gamybos, tiekimo bet ir visų su jų įrengimu ar techniniu aptarnavimu susijusių paslaugų rinkoje, nuo 2009 metų spalio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Aveplast” integruotos elektroninės verslo valdymo sistemos įdiegimas“ Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-104.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.

Projektui įgyvendinti remiantis 2010 m. vasario 3 d. pasirašyta trišale sutartimi tarp UAB „Aveplast“, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, skirta iki 184 183 Lt . (intensyvumas iki 50%) Europos Sąjungos paramos, dar 184 184 Lt. įsipareigojo investuoti pats pareiškėjas. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. spalio 19 d. ir faktinė projekto pabaiga 2011 m. kovo 18 d.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema, skirta langų gamybos paslaugų procesui ir susijusiems įmonės veiklos valdymo procesams optimizuoti. Ši sistema maksimaliai atitinka įmonės poreikius bei leidžia padidinti konkurencingumą.

Projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis įmonei efektyvinti veiklą ir išlikti konkurencinga sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis.

logo